zájmový spolek

Činnost zájmového spolku:

 

V současné době se spolek dělí na dětskou folklorně dramatickou část, která se schází každý čtvrtek od 17 do 18.30 hodin a divadelní spolek pro dospělé, který se schází každý pátek od 19 hod. Obě části spolku působí v bývalé administrativní budově Zemas.

 

 

Hlavní cíle spolku:

 

  • všestranně napomáhat v udržování a šíření zájmu o folklor, což je hlavním posláním spolku
  • poskytování informací pro své členy i veřejnost
  • organizátorská činnost v oblasti amatérské kultury, amatérské společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit s vazbou na tradiční lidovou kulturu
  • činnosti lektorské, metodické a další s vazbou na tradiční lidovou kulturu
  • pořádání seminářů, kurzů, uměleckých dílen, zájezdů, výstav, přehlídek a festivalů amatérských folklorních souborů a skupin a to jak samostatně, tak ve spolupráci s jinými subjekty
  • dohlížení na ochranu autorských a dalších práv svých členů
  • pořádání letních táborů tzv. příměstského typu
  • spolupráce s obcí

 

 

Kontaktní informace:

 

Přesný název:              Šohajíček, z.s.
Adresa:
                            696 36 Násedlovice 129
IČ:
                                     06637817
Předseda:
                        Šárka Nováková

Místopředseda:             Jana Kellnerová

Odborná asistentka:   Denisa Nováková
Kontaktní osoba:
           Hana Bravencová
Telefon:
                           724 056 091
e-mail:
                              sohajiceknasedlovice@seznam.cz

Datová schránka:        m3hhe3y

© 2022 JiKo