spolek

Hlavní poslání spolku:

 

  • všestranně podporovat činnost Dětského folklorního souboru Násedlováček z Násedlovic, který se zaměřuje na folklór a folklórní tradice Moravy a Slovenska (informace na Facebook: DSF Násedlováček)
  • sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu České a Slovenské republiky

 

K zabezpečení svého poslání a cílů činnosti spolek provádí zejména:

 

  • organizátorskou činnost v oblasti kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit
  • nákup a prodej v zájmu rozvoje a propagace folkloru, lidových tradic a národní kultury
  • lektorskou, kurzovní, metodickou a vzdělávací činnost
  • pořádání přehlídek, soutěží, festivalů, besed, uměleckých dílen, stáží, seminářů, výstav, sympozií a plesů
  • spolupráce s obcí

 

 

Kontaktní informace:

 

Přesný název:              Spolek Násedlováček
Adresa:
                            696 36 Násedlovice 129
IČ:
                                     06935796
Předseda:
                        Mgr. Stela Poláčková

Místopředseda:             Kateřina Červinková

Kontaktní osoba:           Mgr. Stela Poláčková
Telefon:
                           737 401 784
e-mail:
                              dfs-nasedlovacek@seznam.cz

facebook:                   DFS Násedlováček

© 2018 JiKo